Christelijke mutualiteit

Voordeel
5 euro terugbetaling per raadpleging en dit 4 keer per jaar voor diabetespatiënten.
Voorwaarden
de terugbetaling voor risicovoeten voor diabetespatiënten type 2 zorgtraject / zorgmodel / programma educatie en zelfzorg

Bond Moyson

Voordeel
3,15 euro terugbetaling per raadpleging en dit 4 keer per jaar.
Voorwaarden
Je bent lid van de Bond Moyson.
Je hebt een doktersvoorschrift voor voetverzorging.

Liberale Mutualiteit

Voordeel
5 euro terugbetaling per raadpleging en dit zes keer per jaar.
2 jaarlijkse tussenkomst van 15€ per podologische zool
Voorwaarden
Je bent ouder dan 65 of je hebt omwille van ziekte of handicap nood aan professionele voetverzorging.
Podologische zolen afgeleverd door een erkend podoloog
Voorschrift van de huisarts of arts-specialist is verplicht

Partena ziekenfonds

Voordeel
5 euro terugbetaling per raadpleging en dit 6 keer per jaar.
50 euro jaarlijkse tegemoetkoming voor podologische zolen.
Voorwaarden
Je bent ouder dan 65 jaar of je gaat om medische redenen naar de podoloog.
Podologische zolen afgeleverd door een erkende podoloog
Geen voorschrift nodig.

OZ

Voordeel
2,50 euro terugbetaling per raadpleging en dit 8 keer per jaar.
Voorwaarden
Je bent in orde met je bijdragen aanvullende diensten.
Je bent ouder dan 65 jaar.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Voordeel
5 euro terugbetaling per raadpleging en dit 5 keer per jaar.
Voorwaarden
Je bent ouder dan 60 jaar.